Gündem

Yolcu uçaklarında kaza öncesinde, anında ve sonrasında alınması gereken yangın önlemleri nelerdir? Uçakta kırım olması ne demek?

Spread the love

5 Şubat günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan uçak kazası ülkede derin üzüntüyeoldu. Yaşanan üzücü gelişme sonrası yolcu uçaklarında kaza öncesinde, anında ve sonrasında alınması gereken yangın önlemler araştırıldı. Peki, uçakta kırım olması ne demek? Yolcu uçaklarında kaza öncesinde, anında ve sonrasında alınması gereken önlemler nelerdir? Uçak kaza kırım kurtarma ve yangınla mücadele yöntemleri nelerdir?

UÇAKTA KIRIM KAZA NE DEMEK?

Kaza: En az bir kişinin hayatını kaybettiği, hayati tehlike atlattığı ya da bir donanımın tamamengördüğü hadiselerdir.

Kırım: Bir donanımındöndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

ARFF NEDİR?

ARFF isminin açılımı Aircra Rescue and Fire Fighng olup anlamı “Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele’dir. ARFF memurları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına göre eğim alırlar. Havadaki ve yerdeki uçaklarda meydana gelebilecek kaza-kırım ve acil durumlara müdahale etmekle görevlidirler.

YOLCU UÇAKLARINDA KAZA ÖNCESİNDE, ANINDA VE SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

ARFF Hizmetlerinin Birincil Hedefi: Herhangi bir ARFF hizmetinin birincil hedefi, herhangi bir hava aracı kaza-kırım veya diğer acilhalindekurtarmaktır. Bu nedenle, bir havalimanında veya yakın çevresinde meydana gelen bir hava aracı kaza-kırımı veya diğer acil durumlara müdahale etmeye yönelik olanakların sağlanması birincil önem taşımaktadır, zirakurtarmaya ilişkin en büyük imkânlar budahilinde bulunmaktadır. Bu doğrultuda, bir hava aracı kaza-kırımı veya diğer acil durumlarınınardından ya da kurtarma operasyonları sırasında herhangi bir zamanda meydana gelebilecek bir yangını söndürme olasılığı ve ihtiyacı daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Aşama 1: Havalimanı işletmecisinin, ARFF hizmetlerine yönelik amaçlar ve hedeflerin

yanı sıra personelin yerine getirmesi beklenengörevler ile ilgili olarak açık ve net olması

gerekmektedir.

Görevler:

a) Gerekli müdahale süresini karşılamak

b) Herhangi bir dış yangını söndürmek

c) Tahliye kaydıraklarını ve çıkış yollarını korumak

d) Hava aracındaki yolcu ve mürettebatın kendi kendine tahliye edilmesi hususunda yardımcı olmak

e) Sağ kalınabilir biroluşturmak

f) Mahsur kalan yolcu ve mürettebatı kurtarmak

g) Yangın sonrası güvenlik/kontrol sağlamak

h) Delilleri muhafaza etmek

Not: Yukarıdaki liste kapsamlı olmayıp, ilgili tüm görevlerin, Aşama 2’ye geçilmeden önce belirlenmesi gerekmektedir. Her bir görev/vazife, çok sayıda fonksiyonel faaliyet/aksiyon içerebilecektir.

Aşama 2: Havalimanında meydana gelebilecek herhangi bir temsili, gerçeğe uygun, olası kazanın seçilmesi, havalimanlarında meydana gelen önceki kazaların istatistiksel olarak analiz edilmesi ile gerek Ulusal ve Yerel gerekse Uluslararası kaynaklardan elde edilen verilerin analiz edilmesi ile gerçekleştirilebilecektir.

Not: Tüm olaylar, herhangi bir ARFF hizmeti müdahalesini gerektirecek olan bir olası en kötüsenaryosunu temsil edecek yangın durumunu içermelidir.

Uçak kazası

Örnekler:

a) Yangın halinde kalkış yapan hava aracı motoru arızası (yarıda kalan kalkış)

b) Kalkış sırasında yangın durumunda kalkışı yarıda bırakması ve Pist Sonu Emniyet

Alanını (RESA) aşması.

c) Yangın çıkan hava aracının başka bir hava aracına çarpması (çarpışma)

d) Yangın çıkan hava aracının yapıya – terminal binasına/binalarına çarpması

e) Hava aracının, pist şeridine iniş yapması durumunda pistten ayrılması (tam aciltahliyesi)

f) Dahili hava aracı yangını (Kabin yangını, bagaj bölümü, kargo bölümü, havacılık elektroniği bölümü/bölümleri)

Aşama 3: Havalimanında yaygın olarak kullanılan hava aracı türlerinin belirlenmesi, hava aracı ve konfigürasyon türünün, yukarıda yerAşama 1’in yerine getirilmesi içinolan kaynaklar üzerinde doğrudan etkili olmasından dolayı önemli olup, analizi kolaylaştırmak veya özgün bir konfigürasyona sahip olabilecekhava aracı türünü belirlemek amacıyla, yaygın olarak kullanılan hava aracı konfigürasyonları ile ilgili hava aracı türlerinin gruplandırılması gerekebilecektir.

Sıradaki Haberi Oku  Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuktan

Örnek

a) Birdenyolcu kabini vefazla koridoru bulunan, uzun ve geniş gövdeli hava aracı.

b) Yüksek yolcu yoğunluğuna sahip,bir koridoru bulunan, uzun ve dar gövdeli hava aracı.

c) Yüksek yolcu yoğunluğuna sahip,bir koridoru bulunan, kısa ve dar gövdeli hava aracı.

Temsili bir hava aracı türü seçilebilecektir:

a) Airbus A 380

b) Airbus A 340

c) Airbus A 320

d) Boeing 747

e) Boeing 777

f) Boeing 757

g) Boeing 737

Aşama 4: Her havalimanı; konumun, çevrenin, pistin ve taksi yolu konfigürasyonunun, hava aracı hareketlerinin, havalimanı altyapısının ve sınırlarının vb. belirlirisklere sebebiyet verebilmesi nedeniyle özgündür.

Olası kaza senaryosunun modelini/benzerini yapmak için göz önünde bulundurulması gereken önemli faktör, meydana gelebilecek olan en gerçekçi kaza türüne ilişkin muhtemel kaza mahallidir.

İlgili senaryonun mahallini doğrulamak amacıyla, bir yöneticinin, havalimanı ve herhangi bir hava aracı kazasının meydana gelmesi muhtemel olan mahaller konusunda bilgi sahibi olan, tecrübeli

ARFF personelinden oluşan bir ekipten yararlanarak söz konusu senaryoyu değerlendirmesi önemlidir.

Yöneticinin görevi, güvenilir en kötümahallerinin tespit edilmesi hususunda, söz konusu mahallerive öncelik sırasına göre yerleştiren bir puanlama sistemi kullanarak uzlaşma sağlamaktır. İlgili ekibin, ilgili mahallerintespit edilmiş olduğunu belirlemesi ve her bir mahal için bir gerekçe sunması gerekmektedir. Yöntemlerden biri; her bir ağırlıklı sayıya, her bir mahallin tayin edilmesidir; daha sonrasayılar, her bir tanımlanan mahal ile ilgili olarak toplanabilecektir.

Örnek

Ekip, aşağıdakilerin, en kötümahalline katkıda bulunduğunu tanımlamış olabilecektir:

a) Müdahale Süresi

b) Kazayolu (asfaltla kaplı olan veya olmayan yüzeyler)

c) Arazi

d) Aktif pist/pistlere ilişkin geçiş usulleri

e) Yol üzerindeki hava aracı yoğunluğu (taksi yolları)

f) Yüzey koşulları

g) Haberleşme

h) İlavekaynakları

i) Olumsuz hava koşulları – Düşük görüş mesafesi Usulleri

j) Gündüz veya gece

Yukarıda listelenen faktörlerden herhangi birine ilişkinzaman gecikmesi tahmin edilerek kaydedilmelidir ve en yüksekmüdahale süresine sahip mahal, en kötümahalli ile ilişkilendirilebilecektir.

Herhangi bir kaza mahallinin, ARFF personeli tarafından yerine getirilmesi gerekecek olan kaynaklar ve görevler üzerinde etkili olabileceğinin dikkate alınması önemlidir.

Yukarıdaki analiz sonucunda, havalimanı işletmecisi ve Görev Kaynak Analizi (TRA) yöneticisi ile mutabık kalınarak, bir veyafazla mahal tespit edilebilecektir.

Örnek

1. Bravo Taksi Yolu: Pist Bekleme Pozisyonu Bravo 1- Pist 06L üzerinde giden.

2. Pist 13- Pist & Hizmet Yolu Kesişme Noktası (Grid Referansı A5).

3. RESA’yı aşan Pist 28

4. RESA’ya ulaşmayan Pist 24

5. Hava Aracı Park Yeri A33 (Alfa Apronu)

6. Grid Referansı A6 (Pist 06 Yer Saptayıcı Yol)

7. Alfa Taksi Yolu: Ara Taksi Bekle Pozisyonu – A3

8. Hava Aracı Park Yeri A5 (Apron taksi şeridi üzerinde)

Aşama 5: Aşama 5, Aşama 2’de tanımlandığı üzere incelenecek olan kaza türleri ile Aşama 3’te tanımlanan hava aracını ve Aşama 4’te tanımlanan mahalleri birleştirmektedir. Kaza türleri, muhtemel mahal ile ilgili olmalıdır; bu, bazı durumlarda, herhangi bir görev ve kaynak analizinin gerçekleştirilmesi gereken bir havalimanında, bir mahaldenolabilecektir.

Yukarıdaki bilgiler, Aşama 6’da yergörev ve kaynak analizine ilişkin olarak tecrübeli amirler/şefler ve ARFF Personeli tarafından analiz edilebilecek olan eksiksiz bir kaza senaryosunaedilecektir.

Sıradaki Haberi Oku  Kırşehirde koronavirüse karşı streçli önlem

Örnek

Senaryo 1

Kaza Türü : Hava Aracının, Pist 06 RESA’yı aşması – Aşama 2

Belirlenen Uçak : Boeing 747-400 – Aşama 3

Kaza Mahalli : Pist 06 RESA – Aşama 4

Boeing 747-400, geniş gövdeli ve çok kompartımanlı bir hava aracı olup, söz konusu hava aracının tipik koltuk konfigürasyonu, 340 Ekonomi, 23 Business ve alt kompartımanda 18 First Class yolcu şeklinde olabilecektir. Üst kompartımanda32 Business Sınıf yolcu sağlanmakta olup bu, ekip üyeleri hariç olmak üzere 413hava aracı koltuğu kapasitesi öngörmektedir. Söz konusu hava aracında, tipik olarak, alt kompartımanın her iki yanında ve üst kompartımanın her bir yanında birolmak üzere, 4 çıkış bulunmaktadır.

Kalkış aşaması sırasında, hava aracının 3 numaralı motorunda yangın çıkar ve pilot, kalkışı yarıda kesmeye karar verir. Bu aşama sırasında, yangın hızlanır ve gövdeyi etkiler. Hava aracı pisti aşar ve RESA’da durur. Uçuş Ekibi, tahliye emri verir.

ARFF Servisi, Hava Trafik Kontrol (ATC) tarafından bilgilendirilir ve bu doğrultuda müdahale edilir; havalimanı acilprosedürleri uygulanır.

Aşama 6: Tecrübeli havalimanı amirlerinden/şeflerinden ve ARFF Personelinden oluşan bir ekip ile TRA yöneticisinden faydalanmak suretiyle, Aşama 5’te geliştirilen kaza

senaryosu/senaryoları, birmasaüstü tatbikat/simülasyon kapsamında gerçekleştirilen görev ve kaynak analizine tabidir.

Herhangi bir görev ve kaynak analizi gerçekleştirirken,amaç, aşağıdaki hususları gerçekleştirmek üzere, herhangi bir zamandaolan asgari sayıda ARFF personelini, gerçek zamanda ve sıralı düzende tanımlamaktır:

a) Mesajı almak ve ARFF hizmetini sevk etmek (ARFF Yöneticisi, asgarikullanımı kapsamında müdahale etmek zorunda kalabilecektir.)

b) Haberleşmeden faydalanılması,yolun kullanılması ve tanımlanan müdahale kriterlerinin gerçekleştirilmesi hususunda müdahalede bulunmak

c) Cihazları/araçları optimum pozisyonlarda konumlandırmak ve ARFF cihazlarını etkili bir şekilde çalıştırmak/kullanmak

d) Yangın söndürücü maddeleri ve ekipmanıbir şekilde kullanmak

e) Olay Komuta Yapısını harekete geçirmek (Amirler/Şefler)

f) Yolcu ve mürettebatın kendi kendilerine tahliyelerine yardımcı olmak

g) Gerekli olması halinde, yangınla mücadele, kurtarma vb. özel görevleri yerine getirmek

üzere hava aracına girmek

h) Yangınla mücadele ve kurtarma ekipmanının konuşlanmasını desteklemek ve idame ettirmek

i) İlavekaynaklarının uygulanmasını desteklemek ve idame ettirmek

j) Gerektiğinde köpük ikmali ihtiyacını karşılamak

ARFF hizmetleri (Havalimanı Acil Durum Planı) tarafından sağlanan kaynakları desteklemek/artırmak ve/veya ikame etmek üzerekaynakların bulunacak olması halinde, görev ve kaynak analizi, optimum süreyi belirlemelidir. Ayrıca, söz konusu analiz, ARFF araçlarının ve ekipmanının seviyesini destekleyecek önemli kanıtlar sağlayabilecektir.

Herhangi bir görev ve kaynak analizi başlatmak için, düzenleyici otorite tarafındankılındığı üzere,havalimanı kategorisinin belirlenmesi gerekmektedir; bu analiz, asgari araç sayısını ve asgari yangın söndürücü gereklilikleri ve boşaltım hızlarını doğrulamalı ve de araçları ve ekipmanı fonksiyonel olarak çalıştırması/kullanması gereken asgari personel sayısını belirlemelidir.

Analizin sonuçları, tablo veya hesap çizelgesi formatında kaydedilmeli ve aşağıdaki hususların kaydedilmesini sağlayan bir yöntemde tasarlanmalıdır:

a) Mesajın alınması ve ARFF Biriminin sevk edilmesi

b) Süre: İlk çağrının alınmasından itibaren başlamakta olup, söz konusu süre,dış kaynaklar gelinceye veya yönetici süreyi sonlandırmaya karar verinceye değin dakikalar ve saniyeler şeklinde devam etmektedir.

c) Değerlendirilen görev fonksiyonları ve öncelikleri listesi gerçekleştirilir

d) Her bir görev için gereken kaynaklar (personel, araçlar ve ekipman) tanımlanmalıdır.

e) Ekip üyelerinin, tespit ettikleri bulguları kaydetmelerini sağlayacak açıklamalar

Sıradaki Haberi Oku  Ev Tadilat İşlemleri

f) Belirlenen Sıkışma Noktaları

(18) Nitel Görev Kaynak Analizi Çalışma Örneği – Senaryo 1.

(a) Çalışma örneğiunsuru:

Su-Köpük Sistemli Yangın Söndürme Araçları; SKS A, B, C, D olarak tanımlanmaktadır.

KAZA SONRASI PROSEDÜRLER

Madde 68- (1) Kurtarma birimleri enkazın kaldırılması, cenazelerin ortadan kaldırılması ve delillerin muhafaza edilmesi ile ilgilivetüm düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Ayrıca, hava aracı kazası soruşturmasında kullanılan tekniklerin ve prosedürlerin anlaşılması da önemlidir.

Yangının bastırılmasının ve hayatta kalanların kurtarılmasının ardından, aşağıdaki prosedürler gözetilmelidir.

(2) Yangın söndürüldükten veyaaltına alındıktan sonra hava aracının içerisinde olup da ölümcül yaralarkişilerinaltında kalan cesetlerinin kaldırılması, yalnızcatıbbi otoritelerin yönlendirmesi doğrultusunda veya kapsamında gerçekleştirilmelidir. Cesetlerin zamansız kaldırılması pek çok durumda, tıp doktoru, adliveya soruşturma yargı yetkisine sahip olan bir otorite tarafından talep edilen kimlik tespitini ve tahrip olmuş patolojik kanıtları engellemiştir.

(3) Kazazedelerin, hava aracı enkazından kurtarılmasının gerektiği durumlarda, hayatta kalanların, hava aracında bulundukları konum ve koltuk numaraları ilk fırsatta kaydedilmelidir.

Kazazedelerin, enkazdanbir konumda bulundukları durumlarda, söz konusu konumlar, ilgili kazazedeyi ve koltuğu tanımlayan bir etiket taşıyan kazık/çubuk ile işaretlenmelidir. Her türlü durumda, kazazedelere, bulundukları yeri ve oturdukları koltukları belirten tanımlayıcı etiketler takılmalıdır. Benzer şekilde, kişisel eşyalar da takılı şekilde kalmalıdır. Kaza soruşturmasında yardımcı olabilecek bilgilerin edinilmesi dışında, söz konusu verilerin dikkatli bir şekilde kaydedilmesi, kazazedelerin kimliklerinin tespit edilmesinde yardımcı olabilecektir.

(4) Koşullarınvermesi halinde, herhangi bir ceset kaldırma faaliyeti gerçekleştirilmeden önce, geleceğe yönelik referans amacıyla, söz konusu alanın fotoğrafı çekilmelidir. Fotoğraflar, araştırmacılara yardımcı olacak faydalı araçlar olup, mümkün olan en kısa süre içerisinde, kaza soruşturma sorumluluğuna sahip olankuruluşa teslim edilmelidir. Bu doğrultuda kaza mahallinin, geleceğe yönelik kaza soruşturma amaçları doğrultusunda fotoğraflanması için, bir ARFF fotoğrafçısının tayin edilmesi talep edilebilecektir.

(5) Soruşturma, yargı yetkisine sahip otorite kaldırma işlemineverene kadar, herhangi bir kazaya karışan hava aracı enkazına, kontroller deolmak üzere, müdahale edilmeyecektir (kaldırılmayacaktır). İnsan yaşamına yönelik olarak doğrudan bir tehlike teşkil etmeleri sebebiyle, söz konusu hava aracının, parçalarının veya kontrollerinin, kaldırılmaları gerektiği durumlarda, ilk durumları, pozisyonları ve konumları kaydedilmeye çalışılmalı ve tüm fiziksel kanıtların muhafaza edilmesi içinözen gösterilmelidir. Koşullarınverdiği hallerde, yerde işaretlenmiş olan tüm önemli unsurların konumları ve pozisyonlarını gösteren fotoğraflar çekilmelidir. Hareket

Kabiliyetini Kaybeden Hava Araçlarının kaldırılmasına yönelik bilgiler, Havalimanı Hizmetleri El

Kitabı (Doc 9137) Part 5’te yer almaktadır. (Hareket Kabiliyetini Kaybeden Hava Araçlarının Kaldırılması)

(6) İlk kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından, ARFF personelinin hareketlerinden dolayı soruşturma kapsamında değerli olabilecek delillerin yok edilmesini önlemek üzere, mümkün olduğunca dikkatli olmaları önemlidir. Örneğin, ambulansın veya ARFF araçlarının hareketleri, alternatif erişim olanağı varsa,izleri boyunca gerçekleştirilmemelidir.

(7) Posta torbalarının ve keselerinin konumu gözlenmeli ve posta otoriteleri bu husus hakkında bilgilendirilmelidir. Gerekli olması halinde postalar, herhangi bir başka hasara karşı korunmalıdır.

(8) Hava aracı yakıtları ve hidrolik sıvılar,ile temas etmeleri halinde,iltihabına sebebiyet verebilecektir. Üstüne bu sıvılar dökülmüş olan ARFF personeli, mümkün olan en kısa süre içerisindeve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Nemli giysiler ve üniformalar değiştirilmeli vetemizlenmelidir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Videosu

: Yolcu uçaklarında kaza öncesinde, anında ve sonrasında alınması gereken yangın önlemleri nelerdir Uçakta kırım olması ne demek?