Güncel

Yargıtay, casus programı kullanarak işçisini kovan işvereni haksız buldu

Spread the love

İzmir‘de yaşayan H.Y. işveren tarafından, iş yerinde kullandığı bilgisayarına yüklenen “casus program”dan elde edilen deliller gerekçe gösterilerek işten atıldı. Yargıtay, işverenin gizlice elde ettiği bilgilerin haklı fesih sebebi olarak kullanılamayacağına karar verdi ve kıdem ile ihbar tazminatı verilmeden kovulan işçiyi haklı buldu.

TÜM ÇALIŞANLARIN BİLGİSAYARINA CASUS PROGRAMI YÜKLENDİ

Habertürk’ten Yasemin Güneri’nin haberine göre; İzmir’de işveren, çalışanlarının her adımını izlemek için “klavye yakalayıcısı” adı verilen bir programı tüm çalışanlarının bilgisayarına yükletti. Çalışanlarına da bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. Daha sonra rahatsız olduğu veya beğenmediği elemanını tazminatsız işten atmak için bilgisayarlara yüklettiği casus programıyla deliller elde etti. Deliller arasında, sohbet sitelerindegeçirme, şirketin araç vermemesi üzerine işvereni kötüleme, çalışma süresi içerisinde kariyer sitelerine girme, kendisinde bulunması gereken vasıflar hakkında yanlış bilgi verme gibi hususlar yer aldı.

“ŞİRKET BİLGİLERİ SIZDIRILDI” İDDİASI

İşverenin iddiaları bunlarla sınırlı kalmadı. H.Y’nin şirkete aitbilgileri şirket dışına çıkardığı da iddialar arasında yer aldı. Bunaolarak da H.Y’den elde edilen USB cihazında yerdokümanlar gösterildi.

MAHKEME İŞVERENİ HAKLI BULDU

H.Y. kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden haklı fesihle işten atılınca soluğu mahkemede aldı. İzmir 7. İş Mahkemesi, çalışanının bilgisayarına yüklediği “casus program” sayesinde elde ettiği delillere bakarak hem işe iade davasını hem de tazminat davasını reddetti.

Sıradaki Haberi Oku  ABD yönetiminden İdlibde şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı

YARGITAY KARARI BOZDU

H.Y. kararı temyiz etti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, çalışma hayatına yön verecek emsal bir karara imza attı. Daire,mahkemenin kararını bozarak, işvereni haksız buldu. Yargıtay, işverenin gizlice elde ettiği bilgilerin haklı fesih sebebi olarak kullanılamayacağına karar verdi.

“GİZLİCE İZLEMEK, HUKUKA AYKIRI”

Yargıtay verdiği emsal kararda şöyle dedi: “İşçinin izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi, bu izleme neticesinde elde edilen veriler, iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal edildiğini açıkça ortaya koysa dahi hukuka aykırı olarak kabul edilmelidir.”

O DELİLLER KULLANILAMAYACAK

Pek çok çalışanı yakından ilgilendiren karar sonrası, işverenler çalışanlarını izlemek için casus programlar yüklese de elde ettiği delilleri kullanamayacak.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin emsal kararında şu görüşler dile getirildi:

“Somut uyuşmazlıkta davacının şirkete aitbilgileri şirket dışına çıkardığını, bu hususun davacıya ait USB cihazının bulunması ile ortaya çıktığını savunmuş ise de, yargılama sırasında dinlenilen davacı ve davalı tanıkları davacınınzaman işini evden de yürütebildiğini ve bilgisayarının da diz üstü bilgisayar olduğunuetmiştir. Davalı taraf, davacının işyeri dışına çıkarmaması gereken iş sırrı niteliğindeki bilgileri işyeri dışına çıkardığına dair somut birsunmamıştır. Diğer taraftan, dosya kapsamına göre davacının çalışma süresi içinde kariyer sitelerine girdiği, sohbet sitelerindegeçirdiği, bir başka arkadaşını işverenine bazı bilgileri vermemesi konusunda yönlendirdiği, şirketin araç vermemesi üzerine işvereni kötülediği, fuarlara katılmama konusunda çeşitli bahaneler ürettiği, iş sözleşmesinin başlangıcında kendisinde bulunması gereken vasıflar konusunda hatalı bilgi verdiği sabit ise de, davalı işverenin bu bilgileri işçinin bilgisayarına yerleştirdiği özel bir takip programı ile elde ettiği anlaşılmaktadır. Davacı taraf, gerek haberleşme ve iletişiminin kayda alınması gerekse kaybolan USB’ye usulsüz olarak el konulduğu iddiası ile davalı işveren hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, devam eden hazırlık soruşturmasının numarasını bildirmiştir. Davalı işveren ise işçinin bu izlemeden haberdar olduğu veya izlemenin yapılacağı konusunda bilgilendirilmediğine dair somut birsunmamıştır. Şu halde davacı işçinin, bilgisayarında bulunan klavye yakalayıcısı adı verilen programdan haberinin olmadığı, işverence bu konuda bilgilendirilmediği, davacının rızası hilafına tüm kayıtların özel yahut işe ilişkin bilgi ayrımı olmadan işverence günlük olarak elde edildiğinin anlaşılması karşısında, elde edilen bu bilgilerin fesih sebebi olarak ileri sürülemeyeceği değerlendirilmelidir. İşverenin yönetim hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesi hermümkündür. Ancak bunun için işçinin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olması şarttır.İşçinin izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi, bu izleme neticesinde elde edilen veriler, iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal edildiğini açıkça ortaya koysa dahi, hukuka aykırı olarak kabul edilmelidir. Hal böyle iken, somut olayda işverence gizlice izleme neticesinde elde edilen bilgilerin haklı fesih sebebi olarak ileri sürülmesinin mümkün olmadığı kabul edilmelidir. Mahkemece feshin haklı bir sebebe dayanmadığı ve davacının ihbar tazminatınakazandığı sonucuna varılması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.”

Sıradaki Haberi Oku  Emekli oldu, hayalindeki el aletini yapmak için 100 bin lira harcadı

Haber Videosu

: Yargıtay, casus programı kullanarak işçisini kovan işvereni haksız buldu