Gündem

UMKE nedir? UMKEye kimler katılabilir? UMKE nin görevleri nelerdir? UMKE Üyeliğinden Ayrılma ve Çıkarılma Halleri Nelerdir?

Spread the love

UMKE personeli belirlenen eğitim veprogramına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar. Peki UMKE Üyeliğinden Ayrılma ve Çıkarılma Halleri Nelerdir? UMKE nedir? UMKE’ye kimler katılabilir? UMKE’ nin görevleri nelerdir?

UMKE NEDİR?

UMKE açılımı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi‘dir. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (Kısa adı: UMKE), doğal afetlerdekurtaran Türk ekiplerinden biridir ve sağlık çalışanlarından oluşur. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlıdır. Kaza ve afetlerde ilk tıbbi müdahaleyi ve diğer ekiplerden farklı olarak birçok tıbbi müdahaleyi kaza yerinde yapabilirler. İlk müdahalelereolarak çevre hastanelerde de diğer ekiplerleilk tedavileri yaparlar.

UMKE’YE KİMLER KATILABİLİR?

UMKE personeli; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim veprogramına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar.

Sıradaki Haberi Oku  Lucifer Michaelson',dan Sevgilisine Sürpriz Evlenme Teklifi!

UMKE’ye diğer resmi, özelve kuruluşlardan sağlık personeli katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları kendi imkanları ile karşılanır. Eğitimleri Bakanlıkça yapılır.

UMKE’nin çalışmalarına destek olmak amacıyla sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak UMKE üyesi olabilir. Ancak faaliyetler ile ilgili her türlü harcama gideri kendilerine aittir.

UMKE’nin sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlardalojistik, ulaştırma ve diğer teknik işleri yapmak üzere sağlık personeli dışındaki istekli personel arasından UMKE destek personeli oluşturulur.

UMKE’YE NASIL KATILABİLİRİM?

UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile müdürlüğe başvuru yapar. Her personel için UMKE Personeli kayıt formu doldurulur.

Timlere seçilmede isteklilik esastır. BununlaUMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorunludur.

UMKE’NİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelereyerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarakyöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,

Sıradaki Haberi Oku  Erdoğan: En ideal temizlik abdest

Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara,nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,

Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,

Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale,hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,

Afet birimi ve diğer yerler ileiletişimi ve bilgi akışını sağlamak,

Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.

UMKE ÜYELİĞİNDEN AYRILMA VE ÇIKARILMA HALLERİ NELERDİR?

UMKE üyesi olmak için UMKE’ ye katılan personelhâllerde (görevi yapmayahastalık, memurluktan ayrılma vb) bu görevden ayrılabilir.

Sıradaki Haberi Oku  Sarımsak fiyatını ikiye katladı

Bulunduğu ilden tayin vb. nedenlerle başka il’e giden personelin UMKE üyeliği gittiği il’de devam eder.

UMKE personeli, UMKE sorumlusu veya Bakanlık tarafından ilgili faaliyete çağırıldığında geçerli mazeret olmaksızın bir yıl içerisinde iki faaliyete katılmaması hâlinde UMKE’ den çıkarılır.

UMKE’ nin yapacağı bölgesel kamp,kamp, eğitim faaliyetleri ve diğer aktivitelerde kişilik ve sağlık mesleği ahlakına yakışmayacakve uygulamalarda bulunan personel, UMKE sorumlusunun veya ilgili faaliyettekiamirin ve diğer UMKE personelinden en az iki kişinin yazılı tutanağı ile Müdürlüğe bildirilir ve Müdürüngörüşü ile UMKE’ den çıkarılır.

Sahada veya diğer UMKE faaliyetlerinde; UMKE içerisinde tim liderinin talimatlarına riayet etmeyen ve ekibin bütünlüğünü bozan fiillerde bulunan personel; UMKE sorumlusunun ve diğer personelden en az iki kişinin yazılı tutanağı ile yetkili amire bildirilir ve Müdürüngörüşü ile UMKE’ den çıkarılır.

UMKE’ den çıkan personel her türlü donanımı, malzemeyi, dokümanı ve kimliğini birime teslim eder.