Gündem

UKOME açılımı nedir? UKOME ne iş yapar?

Spread the love

UKOME kararıyla yapılan düzenlemeler sonrası vatandaşlar UKOME hakkında araştırmalar yapmaya başladı. UKOME açılımı nedir? UKOME ne iş yapar gibi soruların cevaplarını arayanlar UKOME hakkında detaylı bilgiler araştırdı. İşte UKOME hakkında merak edilenler…

UKOME AÇILIMI

UKOME açılımı ise; Ulaşım Koordinasyon Merkezi‘dir.

UKOME NEDİR?

UKOME, 5216 sayılı kanunda Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki vealanında kalan yerlerde ulaşım ve trafik ile ilgili kararları alarak planlama ve koordinasyonu sağlar.

UKOME MEVZUATI

UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletmeve yetkilerine haizdir. Bu amaçla;

a) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlardaihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıylatedbirleri almakla,

Sıradaki Haberi Oku  Kayseride zincirleme trafik kazası: 18 yaralı

b) Büyükşehir belediye ve mücavirsınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla,

c) Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri (Ek ibare:RG-23/5/2019-30782) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmekle,

ç) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini,ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özelve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olaraketmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi içinvermek,verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde (Değişik ibare:RG-25/4/2014-28982) engelliler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla,

Sıradaki Haberi Oku  HDPli Meral Danış Beştaş karantinaya uymadı

d) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlarave çalışma ruhsatı vermekle,

e) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve görüş oluşturmakla,

f) İlçe (Ek ibare:RG-25/4/2014-28982) belediyelerince(Mülga ibare:RG-25/4/2014-28982) (…) düzenlenen yol ve kavşaklar ile büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamakla,

Sıradaki Haberi Oku  Koronadan korunmak için sahte alkol içip öldüler

g) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ileve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,

ğ) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek veyasakları koymak, gereklive yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle,

görevli ve yetkilidir.

UKOME DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ