Resmi Gazete başlıkları

Spread the love

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde …

Spread the love

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/3934] ve [01/3935] Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2021 Tarihli ve 2018/14389 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2018/12722 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

Sıradaki Haberi Oku  Koronavirüsten İsrailde de ilk ölüm gerçekleşti

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Hibya Haber Ajansı