Resmi Gazete başlıkları

Spread the love

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ …

Spread the love

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2021 Tarihli ve E: 2018/93, K: 2021/69 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/11/2021 Tarihli ve E: 2021/51, K: 2021/80 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2021 Tarihli ve 2018/13415 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2021 Tarihli ve 2017/23739 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2019/38857 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sıradaki Haberi Oku  Hakkaride evler sular altında kaldı

Hibya Haber Ajansı