Güncel

İBB, Kanal İstanbula karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu

Spread the love

İstanbul‘un gündemini uzun bir süre daha meşgul edecek Kanal İstanbul’a karşı yeni hamle İBB’den geldi. İBB avukatları, Kanal İstanbul Projesine ilişkin ÇED Olumlu Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

“ÇED KARARININ DURDURULMASI GEREKİR”

Dava dilekçesinde, “İdari Yargı Uygulama Yasası’nın (İYUY) 27. Maddesi’nin 2. fıkrasında ‘idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlarıngerçekleştiği hallerde yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı’ yer almakta olup,açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacak olan dava konusu ÇED Olumlu Kararının öncelik ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması da gerekir” denildi.

ANAYASA’YA AYKIRI DENİLDİ

ÇED Raporu’nun yasal düzenlemelere, planlama ve şehircilik ilke ve tekniklerine,yararına, Anayasa ile Çevre ve İmar Mevzuatına, Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çekilerek, uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacak olması nedeniyle dava açma zaruretinin doğduğu kaydedildi.

“KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLENDİRİLMEDİ”

Sürece ve esasa yönelik iptal gerekçeleri özetle şu başlıklar halindeedildi: “Boğaz ve Boğaza alternatif bir kanal olması nedeniyle, İstanbul ölçeğinde bölgesel olarak değerlendirilmesi gerekir. Boğaziçi’nden Tarihi Yarımada’ya kadar tüm İstanbul’u etkileyecek projede kültürel mirasa ilişkin yeterli değerlendirme yapılmamıştır.

Sıradaki Haberi Oku  Babasının Sevgilisi var diye katlettiği Şeymanın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı

“PROJEDE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YOK”

ÇED ekibinde şehir plancısı; kültürel mirasa etkisinin değerlendirildiği raporda mimar, restaratör mimar veya sanat tarihçisi olmaması, projenin etkisinin yeterince algılanamadığı ve her yönü ile değerlendirilmeye gerek görülmediğinin en önemli işaretlerinden birisidir. Projenin paydaş kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı yer almamaktadır. Dünya Mirası Listesine girmiş tarihi ve kültürel alanlarındeğerlendirilmesinin bağımsız ve konunun uzmanları tarafından hazırlanması gerekirken yapılmamıştır. İstanbul’un 8500 yıllık tarihi ve kültürel mirası tehdit altındadır.

“ULUSLARARASI ANLAŞMALAR İRDELENMEDİ”

Uluslararası anlaşmaların irdelendiğine dair raporda herhangi bir bilgi ve değerlendirme bulunmamaktadır.

“ÇED RAPORUNA İTİRAZLAR DİKKATE ALINMADI”

Nihai ÇED Raporunda yapılan itirazlara öneri ve görüşlere yer verilmesi gerekirken hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Hatta sayfa numaralarının bile değişmediği görülmüştür. Rapor, ilgili mevzuata uygunplanlarının yapılıp onaylanmasından sonra hazırlanması gerekirken Çevre Düzeni Planı dahi ÇED Raporu sonrası onaylanmış, alt ölçekli planlar ise henüz hazırlanmamıştır. Bu husushukuki düzenlemeler ve yerleşik yargı kararları gereği başlı başına bir iptal nedenidir.

“RANT PROJESİ OLDUĞU KABUL EDİLDİ”

Proje geliştirilirkenyararı gözetilmemiş, bizzat yatırımcı Bakanlıkça bunun bir rant projesi olduğu ikrar edilmiştir. ÇED Raporunda yer verilen verilerden de anlaşılacağı üzere Proje kamuya yüksek ve önceliği olmayan maliyetler yükleyecektir.

Sıradaki Haberi Oku  CHP, CNN Türkü boykot kararı aldı

“EKOLOJİK SİSTEM TAHRİP OLACAK”

Kentinkaynakları, orman, tarım vealanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ekolojik sistem tahrip olacaktır.

“GEMİ KAZALARINA DAHA AÇIK”

Kanal, seyir emniyetinin sağlanması açısından doğru bir tercih değildir. Boğaz’dan üç kat daha dar olması nedeniyle kazalara daha açıktır. Ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi gereği, gemilerin kanaldan geçmeye zorlanması mümkün değildir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle yasal hale getirilenyolu tanımı,yararı düşüncesi olmaksızın yalnız özel çıkarlar için veya yalnız belli kişilerin yararına olarakhükmü konulamaz prensibi gereği Anayasa’ya aykırıdır.

“400 BİNİN ÜZERİNDE AĞAÇ KESİLECEK”

Jeolojik, jeomorfolojik, jeoteknik, mühendislik jeolojisi, jeofizik, hidrolojik, hidrojeolojik, depremsellik, tsunami, yeraltı jeolojisi bakımından güvenli bulunmamaktadır. Olası birdurumunda kullanılacak rezerv alanlar amacı dışında yapılaşmaya açılmıştır. Kesilecek ağaç miktarı ÇED Raporunda belirtildiği gibi 201 bin değil 400 binin üzerindedir.

“DSİ’NİN GÖRÜŞÜ GİZLENDİ”

Marmara Denizi’ndeki canlılığaverecektir. Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik ÇED Raporunun hazırlanma sürecinde ilgilive kuruluş görüşleri dikkate alınmamış, TUBİTAK MAM, DSİ ve DHMI Projeyegörüş bildirmişler ancak bugörüşler kamuoyundan gizlenmiştir.

Sıradaki Haberi Oku  FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı

“SU ALTYAPISI 19 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK”

Proje güzergâhında yerdereler, sulama kanalları, kanalizasyon sistemleri,ve doğalgaz boru hatları kesilecek. İptal edilecek ve yeniden yapılması gerekecek içme ve atık sutesisleri 19 milyar liraya mal olacaktır.

“AFET ANINDA 3 İLÇEYE MÜDAHALE YETERSİZ KALACAK”

Trafik yoğunluğunu artıracak, yapılması planlanan metro projelerinietkileyecektir. Kanal üzerinde planlanan yediköprü, özellikle afet anında; Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece ilçelerine müdahale edilmesinde yetersiz kalacaktır.

“İSTANBUL’UN 36 YILLIK HAFRİYATI ÇIKACAK”

Kentin atık yönetiminde taşıma maliyetlerini artıracaktır. Bu miktar hafriyat toprağının taşınması sırasında alınacak önlemler, dolgu alanlarına nasıl taşınacağı ve depolama alanı ile ilgili yasalve prosedür bilgileri rapor içeriğinde bulunmamaktadır. Kazıdan çıkacak hafriyat miktarı, İstanbul’un 36 yıl boyunca üreteceği hafriyata denktir. Yedi yılda taşınabileceği öngörülen bu hafriyat için kentin depolama alanları yetersiz kalacaktır. Havadaki toz miktarı insan hayatını tehdit eden seviyelere çıkacaktır.

“DOLGU ALANLARI BOĞAZ’I KİRLETECEK”

Çıkacak hafriyatla Karadeniz’de dolgu alanı oluşturulması, deniz ekosisteminde ve İstanbul Boğazı’nda kirlilik ve tahribata yol açacaktır.”

KANAL İSTANBUL’UN GÜZERGAHI

Haber Videosu

: İBB, Kanal İstanbul’a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu