Gündem

5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürkün laiklikle ilgili sözleri…

Spread the love

83 yıl önce bugün 5 Şubat 1937’de laiklik anayasamızın değiştirilmez hükümleri arasına alındı. Devletinnitelikleri arasında yerlaikliğin 83. yılı hatırlanırken 5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü ve Atatürk’ün laiklikle ilgili sözleri hakkında araştırmalar yapıldı.

LAİKLİĞİN KABULÜ

5 Şubat 1937 tarihinde anayasada yapılan değişiklikle devletin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı olduğu bir devlet olduğu kabul edilmiştir.

LAİKLİK NEDİR?

Lâiklik,anlamda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dinî inançların devlet yönetiminde ve siyasette rol oynamaması esasına dayanır.

Milletimiz yüzyıllar boyunca devlet yönetiminde bu ilkenin uygulama alanı bulamamasının çok acılarını çekmiş; bu zararlarını görmüş, sonuç olarak çağdaş gelişme ve ilerlemesikalmıştı. Bu bakımdan Atatürkçü düşünce, lâiklik ilkesini Türkiye Cumhuriyeti’nin ve çağdaş Türk toplumununilkelerinden biri olarak benimsemiştir.

Sıradaki Haberi Oku  Belçikada 2 Türk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Lâikliğin ayrıntılarına inecek olursak, devlet yönetimine dinîve görüşlerin karıştırılmaması yanında, toplumda din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması, din ve mezhepleri ne olursa olsun yurttaşlara eşit davranılması, devletin resmî bir dininin bulunmayışı, eğitimin lâik, akılcı ve çağdaş esaslara göre düzenlenmesi, bu ilkenin başlıca unsurlarını oluşturur. Lâiklik bu nitelikleriyle toplumdave inanç ayrılıklarının düşmanlığa dönüşmesini önleyen, vatandaşları hoşgörülü davranmaya yönelten, bu nedenle ülkede birlik ve beraberliği sağlayanunsurlardan biridir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki lâiklik anlayışında din, devlet ve dünya işlere karışmayacak, vicdanlardaki yüksek veyerini koruyacaktır. Lâiklik dinsizlik, din düşmanlığı, dine baskı, dine saygısızlık değildir ve bu anlamlarda yorumlanamaz; tamlâiklik dinin her türlü çıkar hesaplarındantutulması, siyasete âlet edilmemesidir. “Din,bir kurumdur. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur”12 diyen Atatürk’ün aşağıdaki sözleri de lâikliğin sağladığı din ve vicdan özgürlüğünün önemini ve dinin hiçbirsiyasete âlet edilmemesi gereğini vurgulamaktadır: “Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din, ne de bir mezhep kabulüne zorlayabilir. Din ve mezhep, hiçbir zamanaracı olarak kullanılamaz.”

Sıradaki Haberi Oku  Fatma Şahinin ABDden gelen kızı karantinaya alındı

Haber Videosu

: 5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk’ün laiklikle ilgili sözleri