Gündem

14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!

Spread the love

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 14 Şubat Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

14 ŞUBAT 2020 CUMA HUTBESİ

ALLAH İLE KUL ARASINDAKİ BAĞ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: “Her kim iyilik yaparak kendini

Allah’a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa

tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah’a varır.”

Okuduğum hadis-i şerifte Resûl-i Ekrem (s.a.s)

şöyle buyuruyor: “Kim, Allah’a kavuşmayı arzu

ederse, Allah da o kimseye kavuşmayıeder.

Kim de Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah

da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.”

Aziz Müminler!

Varlığımızın yegâne sebebi Allah Teâlâ’dır.

O’nun “Ol!” emriyle, gökler ve yer arasındaki bütün

varlıklar dünya hayatındaki yerini alır. Bizleri yoktan

eden; kudreti, ihsanı ve yardımı ile yaşatan;

Sıradaki Haberi Oku  Tulum peyniri probiyotik içeriğiyle meydan okuyor

nimet verip sınayan O’dur.

Sabah uyandığımız andan gece uykuya varana

kadar, aldığımız her nefeste, attığımız her adımda,

verdiğimiz her kararda Allah’a karşı

sorumluluğumuz vardır. Peygamber Efendimiz

(s.a.s) bir hadis-i şerifinde bu sorumluluğu şöyle

anlatır: “Allah’ın, kulları üzerindeki hakkı,

kulların sadece O’na ibadet etmeleri ve hiçbir

şeyi O’na ortak koşmamalarıdır.” Bunu yaptıkları

takdirde, “Allah’ın kuluna azap etmemesi ve onu

cennetine koyması” Cenâb-ı Hakk’ın mümin

kullarına vaadidir.

Değerli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, samimiyetle kendisine iman

eden kullarından razı olur. İmanındaolmak,

gönülden ibadet etmeyi ve güzel ahlâka uygun

yaşamayı beraberinde getirir. Mümin, Allah Teâlâ’ya

olan muhabbetini, saygısını ve bağlılığını ibadetleri

kadar,ve nezih davranışlarıyla da gösterir.

Allah Teâlâ, mümin kullarının dua ve

yakarışlarına icabet eder. Rızasına erişmek için

çalışanları yalnız ve yardımsız bırakmaz. Kul her ne

” ?Allah’ın yardımı ne zaman

gelecek?” diye niyazda bulunsa, Rabbimiz de

” Bilesiniz ki Allah’ın yardımı

Sıradaki Haberi Oku  Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında, nereli?

yakındır.” müjdesiyle onu karşılar. Nitekim bir

kutsi hadiste Sevgili Peygamberimiz, Cenâb-ı

Hakkın şöyle buyurduğunu bize nakleder: “Ben,

kulumun benim hakkımdaki zannı ne ise öyleyim.

Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi

başına anarsa, ben de onu kendi başıma anarım.

O beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu o

topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde

anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir

arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben

ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek

gelirse, ben ona koşarak gelirim!”

Kıymetli Müminler!

İnsanoğluzaman nankör ve bencil, kimi

dave gafil davranabilir. Biz kuluz.

Bazen Rabbimizin bizi hergördüğünü,

duyduğunu ve bizden salih ameller beklediğini

unutabiliyoruz. Günaha düşüyor, bilerek ya da

unutarak hata edebiliyoruz. Yolumuzubulutlar

kapladığında, ayağımız kaydığında, gözümüze perde

indiğinde pişman olacağımız işler yapabiliyoruz.

Ancak ne olursa olsun yegâne sığınağımız

“merhametlilerin en merhametlisi” olan Yüce

Sıradaki Haberi Oku  Rusyada koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Allah’tır. O, affedicidir, affetmeyi sever. Merhamet

ve mağfiret kapısınınefesimizi verinceye kadar

açık tutar. Kur’an-ı Kerim’de bize şöyle buyurur:

“Ey kendilerinin aleyhine günahta haddi aşan

kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi

kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları

affeder. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok

merhametlidir.”

Aziz Müslümanlar!

Kur’an bizi uyararak şöyle diyor: “Allah’ı

unutan ve bu yüzden de Allah’ın da onlara

kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın.”7

Bu uyarıya kulak verelim. Rabbimizle aramızdaki

kulluk bağını özenle koruyup güçlendirelim. O’na

hakkıyla ibadet edelim; yalnız O’ndan yardım

dileyelim. Rabbimize gönülden dua edelim.

İşlediğimiz tüm günahlarımıza tevbe edelim.

Unutmayalım ki kim Rabbini unutur ve Onunla

arasındaki kulluk bağını koparırsa, Allah Teâlâ da

onu rahmetinden uzaklaştırır. Dünyada yüreğine

korku salar, ahirette yüzüne bakmaz ve onu büyük

bir azaba uğratır.

Haber Videosu

: 14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!